T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Yayınlandı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak. Bu kura uzman eczacı ve eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup, diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacak.

• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı’ yapılacak.

Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.

Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenler listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.

İlan metni ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız… 

Dişhekimi ve uzman dişhekimi münhal yerler listesi için tıklayınız…    

 

2024 YILI  İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ
SIRATARİHAÇIKLAMA
1 28 Şubat 2024 Çarşamba – 4 Mart 2024  Pazartesi
Saat 18.00’e kadar
Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden başvuruların yapılması
2 18 Mart 2024  ÇarşambaBaşvuru Değerlendirme Sonuçlarının  EKİP üzerinden ilanı
3 18 Mart 2024 Pazartesi – 19 Mart 2024 Salı
Saat 18.00’e kadar
İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının EKİP üzerinden alınması
4 21 Mart 2024 Perşembeİtiraz sonuçlarının EKİP üzerinden ilanı
5 22 MART 2024 CUMA  KURA TARİHİYeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
6 5 Nisan 2024 Cuma saat 18.00’e kadarAtamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati

(Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)