T.C SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 Yılı İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası Sonuçları Yayınlandı

2024 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanına göre Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme kura sonuçları açıklandı.

Kura sonuçlarına göre  dişhekimlerinin ve uzman dişhekimlerinin  görev yerleri belli oldu.

Kura sonuçları için tıklayınız…

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız…