Tedo facebook Tedo twitter Tedo mail  
   
   
   
   
 
 
Üye No
Şifre
 
  
  Untitled Document

Ağız Ve Diş Sağlığı Bakım Ürünlerinin Uygunluklarını Araştırma Yöntemleri Yönergesi
Bilimsel ve teknolojik alandaki hızlı gelişmeler ağız ve diş sağlığı bakım ürünlerinde de görülmektedir. Bu anlamda bilimsel ve teknolojik yeniliklerin izlenmesi bu yönergenin ana prensibidir. İlkesel bazda her ürüne yönelik ayrı ayrı özel bir yönerge düzenlenmesi yerine genel kuralları belirlenmiş ve ürünün özelliğine göre gerekli araştırmalar aşağıdaki kriterler çerçevesinde yapılacaktır. 1.Uygunluk araştırma çalışmaları; ürünün ulusal veya uluslararası kuruluşların uygunluğunu ya da onayını taşıyıp taşımadığına göre düzenlenir. 2. Uygunluk araştırma çalışmalarında ürünün özelliklerine göre kimyasal, fiziksel, biyolojik, morfolojik ve klinik vb araştırmalar ile literatür taraması çalışması yapılır. 3. Bilimselliği ve tarafsızlığı kanıtlanmış öncelikle iki kurum veya kuruluştan, yoksa kişilerden ürün ile ilgili ikinci maddede belirtilen çalışmalardan gerekli olanları yaptırılır. 4. Ürünler ile ilgili araştırma raporları Merkez Yönetim Kurulu`nda görüşülerek, karar başvuruda bulunan firmaya bildirilir.   Geri  

 
 
Tekirdağ Hakkında 
   
   
Tekirdağ Dişhekimleri Odası - TEL : 0282 263 54 55 - bilgi@tedo.org.tr