Tedo facebook Tedo twitter Tedo mail  
   
   
   
   
 
 
Üye No
Şifre
 
  
  Untitled Document

MESLEĞİMİZ TEHLİKEDE


21.11.2014

 

Değerli Meslektaşlarımız,


Mevcut Hükümetin mesleğimizin geleceği üzerine hazırlamakta olduğu yasa tasarısı kabul edilemez maddeler içermektedir.

 

Durumun aciliyetini göz önünde bulundurarak bugün web sitemiz üzerinden bir imza kampanyası başlattık.

 

İmza kampanyasına tüm meslektaşlarımızın katılımını sağlamak adına  hiç vakit kaybetmeden hep birlikte harekete geçmemiz gerekiyor.

 

Sayın Bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu
Sayın Müsteşar Prof. Dr. Eyüp Gümüş
Sayın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Doğan Ünal

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili çalışma, Türk Dişhekimleri Birliği dışlanarak sürdürülmektedir.

Dişhekimliği mesleğinin özellikleri göz ardı edildiği gibi ülkemizin mevcut koşullarından uzak bir anlayış içinde ve belli bazı grupların etkisi ile hazırlanan yeni yönetmelik dişhekimliği mesleğinin geleceğini tehdit etmektedir.

Dişhekimlerinin çalıştığı sağlık kuruluşlarının gelişen tıbbi ve teknolojik değişime uygun olarak yenilenmesi mesleğin gereği olarak elbette bizim de hedefimizdir. Bu anlamda yapılacak değişikliklerin TDB ile yürütülmesi gerçekçi kurallar getirilmesi bakımından gereklidir.

Yeni yönetmelik mevcut haliyle yayınlanırsa mesleğimizde tekelleşmenin önü açılacak, hekim dışı sermayenin girmesiyle “kâr” amaçlı bir hizmet gündeme gelecek, dişhekimleri büyük sermayeye teslim edilerek ucuz işgücü haline gelecek, muayenehane ve poliklinikler süreç içinde ortadan kalkacaktır.

Yönetmeliğin değiştirilmesine ilişkin çalışmanın TDB ile ortak yapılmasını, mesleğin uygulayıcılarının en üst örgütünün görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının ortaya çıkacak düzenlemenin kabul görmesi ve hizmetin daha nitelikli sunulması için gerekli olduğu inancındayız.

Yönetmelik hazırlığında Bakanlıktan 10 talebimiz var;

1) Mevcut sağlık kuruluşları faaliyetlerini sürdürebilmeli,

2) Yeni açılacak sağlık kuruluşları için hizmetinin niteliğini artırmakla ilgisi olmayan koşullar getirilmemeli,

3) Sağlık kuruluşları ancak dişhekimleri tarafından açılabilmeli,

4) Sağlıkta reklama izin verilmemeli, tanıtım adı altında reklama kapı aralanmamalı,

5) Hasta sırrına saygı gösterilmeli; hastanın açık izni olmadan kişisel verilerinin paylaşılması istenmemeli,

6) Olağan denetimler önceden bilgi verilerek yapılmalı; denetimde rehberlik önde tutulmalıdır,

7) Uygulanacak yaptırımlar ölçülü olmalı,

8) Dişhekiminin sürekli mesleki eğitimini destekleyen kurallara yer verilmeli,

9) Düzenlemelerde dişhekimi ile meslek örgütü arasındaki bağı gözeten kurallara yer verilmelidir,

10) Dişhekimliğini ilgilendiren bütün kurallar dişhekimlerinin görüş ve önerilerini etkin biçimde ortaya koyabileceği bir yöntemle yapılmalıdır.

 

 

İmza kampanyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/
imza201401.php

 

 

 

  Geri  

 
 
Tekirdağ Hakkında 
   
   
Tekirdağ Dişhekimleri Odası - TEL : 0282 263 54 55 - bilgi@tedo.org.tr