Tedo facebook Tedo twitter Tedo mail  
   
   
   
   
 
 
Üye No
Şifre
 
  
  Untitled Document

Mesleğime Dokunma


22.01.2015

 

 

 

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılacak değişiklik ile sermayeye, ağız diş sağlığı merkezine ortak olma hakkı tanıyan yönetmelik taslağının kabul edilemeyeceği yolundaki dişhekimliği camiasının ortak sesini, Sayın Sağlık Bakanı`na iletmek üzere bu defa da Balıkesir, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ  Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Ankara`daydı.     

Bugün (21 Ocak 2015) saat 13.00’de TDB Merkezi önünde toplanan TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, Genel Sekreteri A.Tarık İŞMEN, Genel Saymanı Ufuk ARALP, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Faik Serhat ÖZSOY, Balıkesir Dişhekimleri Odası Başkanı Burak SARAN, İstanbul  Dişhekimleri Başkanı A.Murat ERSOY ve Genel Sekreteri Aret KARABULUT,  Sakarya Dişhekimleri Odası Başkanı Tolga BERAY ve Genel Sekreteri Rahime DEDEOĞLU, Tekirdağ Dişhekimleri Odası Başkanı Tolga KUTAL ve Genel Sekreteri Erkan YARAPSAN ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve oda üyeleri, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr.Ali Rıza İlker CEBECİ ve Genel Sekreteri Neslihan SEVİM, TDB Eski Dönem Genel Başkanı Celal Korkut YILDIRIM, TDB Eski Dönem Yüksek Disiplin Kurulu Başkanları Ayhan BERK ve Ahmet Aydın DEMİRER, TDB Eski Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Kazmir PAMİR, Tatyos BEBEK, Ali GÜRLEK ve Neşe DURSUN ile CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Kadir Gökmen ÖĞÜT’ün de bulunduğu kalabalık bir dişhekimi grubu Sağlık Bakanlığı’na yürüdü.     

Sağlık Bakanlığı önünde TDB adına ilk açıklamayı yapan TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, “Ağız diş sağlığı hizmetlerinin kalitesinin düşmesine neden olacak, ağız diş sağlığı giderlerini çığ gibi büyütecek ve dişhekimlerini meslek etiğinden uzaklaştıracak davranışlara yol açacak bu yönetmelik değişikliği çalışmaları durdurulmalı  ve  Sayın Başbakan duyarlılık gösterip yönetmeliği imzalamamalı. 

Hiç bir ihtiyaçtan doğmayan, ancak tek gerekçesi bir elin parmaklarının sayısını geçmeyecek illegal hatırlı kuruluşlara meşruiyet kazandırmayı amaçlayan yönetmeliğin bu maddesi için mücadelemiz demokratik ve hukuk kuralları içerisinde devam edecektir.”  diye konuştu. 

Balıkesir, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ Dişhekimleri Odası adına bir konuşma yapan Tekirdağ Dişhekimleri Odası Başkanı Tolga KUTAL ise yaptığı konuşmada; “15 yıldır uygulanmakta olan ve uygulamada da ciddi sorunlar yaratmayan mevcut yönetmeliğin neden değiştirilmek istendiğini tahmin etmek zor değildir. 

Taslakla;

  • TDB ve Odaların yok sayıldığı,
  • Tıp alanında yaratılan sermaye birikiminin dişhekimliğinde oluşturulmaya çalışıldığı, dişhekimliğinin de büyük sermayeye teslim edileceği,
  • Dişhekimliğinin muayenehane ve polikliniklerde yapılmasının zorlaştırıldığı,
  • Özelleştirmeye ön hazırlık olduğu,
  • Tekelleşmenin önünün açıldığı,
  • Mesleğin asıl sahiplerinin devre dışı bırakıldığı görülmektedir.  

Yönetmeliğin amaç maddesinden fertlerin ve toplumun sağlığını korumak cümlesinin çıkartılmak istenmesi bile gerçek amacı göstermektedir.” dedi. 

Son olarak bir konuşma yapan  CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Kadir Gökmen ÖĞÜT ise “Meslektaşlarımızın muayenehanelerinin yıkımına neden olacak bu Yönetmelik değişikliğine karşı başta TDB olmak üzere Odalarımız ve tüm dişhekimlerinin sesini duyurmak üzere bir yıldır çaba gösteriyor ama Bakanlık bu sesi  duymamakta ısrar ediyor. Biz de TBMM içerisinde aynı duyarlılıkta mücadele veriyoruz, meslektaşlarımızın taleplerini Sayın Bakana iletmeye çalışıyoruz” dedi. 

 

EYLEMDEN GÖRÜNTÜLER


 
  Geri  

 
 
Tekirdağ Hakkında 
   
   
Tekirdağ Dişhekimleri Odası - TEL : 0282 263 54 55 - bilgi@tedo.org.tr