AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BAKIM ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUKLARINI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YÖNERGESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BAKIM ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUK ARAŞTIRMA VE ONAY LOGOSU KULLANMA KOŞULLARININ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

DİŞHEKİMLERİNİN BİRDEN ÇOK YERDEKİ MESLEKİ ÇALIŞMALARININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ETKİNLİK MALİ DENETİM YÖNERGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI`NA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLAR KONSEYİ YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BİLİM, ARAŞTIRMA TEŞVİK VE HİZMET ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BİLİRKİŞİ ATAMA YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DAİMİ KOMİSYONLARINA SEÇİLME ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ HAKEM ATAMA YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ HASAR TESPİT YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KONGRE VE FUAR YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KORUYUCU AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTMENİ DİŞHEKİMLERİ İLE TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ TANIMA VE KREDİLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI FONUNDAN YARARLANMA YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK BURS YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI HİZMET ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ve DİŞHEKİMLERİ ODALARI PERSONEL KIDEM TAZMİNATI FONU YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA FONU YÖNERGESİ

YENİ ODA KURULMASI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULARIN USÜL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE